DorpsKwis Oud Gastel ’19 was een succes!

De afgelopen september gehouden eerste editie van de DorpsKwis Oud Gastel (DKOG), een initiatief van Kiwanis en Gastelsbelang, was een enorm succes. Dit blijkt wel uit het rapportcijfer van ruim een 8 dat de deelnemers er aan toe kenden.

In de opmerkingen die de deelnemers aan hun evaluatie (zie onderaan deze pagina, pagina 2 en verder van het rapport) toevoegden, waren veel verschillen te zien. De ene wilde méér en de andere mínder doe-opdrachten. Het ene team zag liever minder kennisvragen terwijl het er van een ander team véél meer mochten zijn. Teams gaven aan dat ze liever wisselden van taak binnen hun team omdat de ervaringsdeskundigen met de computer té weinig hadden meegekregen van alle roering die er was in Oud Gastel.

De prijsuitreiking moest vanwege het weer helaas naar binnen verplaatst worden. In het Veerhuis was het een drukte van belang. Het duurde wel lang voordat iedereen kon applaudisseren voor de winnaars.
De prijzen gingen naar goede doelen zowel binnen als buiten Oud Gastel. Villa Pardoes was de grote winnaar. Samen met de opbrengst van de sponsorloop van basisschool “TaLente” kan Villa Pardoes € 15.000 bijschrijven voor het verzorgen van een vakantieweek voor ernstig zieke kinderen en hun families.

De organisatie sloot in oktober zelf af met een evaluatie. Unaniem waren zij van mening dat, onder de bezielende leiding van de voorzitter van Gastels Belang, Dick van Zuilichem, het een evenement is geweest dat voldeed aan alle doelstellingen.
Het idee achter de DKOG was: het stimuleren van saamhorigheid, gezelligheid, dorpsgezindheid, verbinding en tolerantie. Dat heeft de twee partijen ertoe gebracht om de DKOG te organiseren.

Volgend jaar weer?

Een overgrote meerderheid van de deelnemers zei volmondig JA.

De organisatoren, “Gastelsbelang” en “Kiwanis Club Roosendaal” zoeken daarom een vereniging of groep mensen die de DKOG wil doorzetten. We doen dus een beroep op de gemeenschap: het vuurtje brand al, wie pakt de toorts over?

Wie neemt het stokje over?

Wie ziet het wel zitten om met een groep mensen de tweede editie van de DKOG te organiseren?
Je kan verzekerd zijn van ondersteuning bij het opzetten. Het format staat, de beoordelingen en leerpunten zijn duidelijk; de organisatie kan redelijk eenvoudig overgepakt worden. Het draaiboek ligt er, op de website is al een pagina gemaakt om vragen voor komend jaar in te dienen. Zo kan weer het hele dorp sámen de Kwis bouwen.

Dit is een uitgelezen kans voor jouw organisatie om jullie naam aan deze activiteit te verbinden.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via onderstaand formulier.

Wil jij (jijzelf, jouw club, je vereniging) de volgende DorpsKwis Oud Gastel mee helpen organiseren?

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Voorpret?

Op maandag 25 maart 2019 hebben we een informatie-avond in ’t Hart van Gastel georganiseerd. Van 19:30 tot 20:30 presenteerden wij de DorpsKwis Oud Gastel. Er was een flinke opkomst. Verteld is waar je allemaal rekening mee moet houden, hoe je het beste kan aanpakken, wat je nodig gaat hebt, enz. enz.

Op deze avond hebben we meer dan 20 teams extra kunnen inschrijven. Kijk op de deelnemerslijst welke teams meededen, het zijn er 63 geworden!

 

Evaluatie DorpsKwis Oud Gastel, 2019

Bijna 200 mensen hebben het evaluatie formulier ingevuld. Hieronder zie je de resultaten.