Reglement

 1. Algemeen
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan de DorpsKwis Oud Gastel, in het vervolg DKOG.
 2. Teams
  1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen. Richtlijn voor maximum is 25 personen (de activiteiten, thuisopdrachten en doe-opdrachten zijn hierop gericht, bovendien wordt samenwerken met meer dan 25 personen lastig).
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
  3. Deze teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain. Tijdesn het voortraject en gedurende de Kwisavond zal er ook via Whatsapp gecommuniceerd worden. Maximaal 2 numbers per team worden in de groepsapp opgenomen.
  5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Oud Gastel en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DKOG deel te nemen.
 3. Inschrijven
  1. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
  2. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk tot de op de DKOG website aangekondigde datum voor die editie.
  3. De kosten voor deelname aan DKOG bedragen € 79,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
  4. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van DKOG het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.
  5. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
  6. Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden en geef je toestemming dat DKOG de gegevens mag gebruiken voor de kwis. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van de DorpsKwis Oud Gastel.
 4. Deelnemen
  1. Voorafgaand aan de Kwis zal er een informatieavond plaatsvinden voor de teamcaptains. Deze vindt plaats op een nog nader te bepalen locatie in Oud Gastel. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
  2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan de DKOG.
  3. Tijdens de informatie avond worden de officiële spelregels voor de DKOG uitgedeeld.
  4. De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de DKOG zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
  6. Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Oud Gastel staan er ook vragen in het boek waarvoor men locaties in/om Oud Gastel kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in een Excel bestand ingevoerd te worden. Dat bestand is te vinden op de USB stick die ieder team aan het begin van de kwisdag uitgereikt krijgt. Daarnaast vragen we teams de antwoorden ook  op het antwoordenformulier in te vullen (of het spreadsheet te printen). Dit als backup in het geval de USB stick onleesbaar is. Er zal in dat geval wel puntenaftrek optreden. Het Excel bestand op de USB stick is leidend. Wanneer vermeld in het vragenboek moeten sommige antwoorden ingevuld worden op meegeleverde antwoordvellen. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
 5. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
  2. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
  3. De bekendmaking van de uitslag van de DKOG zal plaatsvinden op de prijsuitreiking. Details hierover zijn te vinden op de DKOG website.
  4. De uitslag van de DKOG is bindend en staat niet ter discussie.
 6. Algemeen
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de DKOG.
  2. Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Oud Gastel te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
  5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
Naast dit reglement zijn er ook nog Algemene Voorwaarden van toepassing.